Wpływ na otoczenie

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16 ustawy Prawo atomowe, wykonywane na podstawie zezwoleń dla HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa, wydanych przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice, ul. Raciborska 39 (w przypadku pracowni zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego) oraz przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Opole, ul. Mickiewicza 1 (w przypadku pracowni zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego), nie wpływają negatywnie na zdrowie ludzi i na środowisko. Jednocześnie informujemy, iż wykonywanie tych działalności nie powoduje również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

polityka_prywatnosci.png