19 Maj 2014

Rozwój współczesnej diagnostyki, w tym w szczególności wysokospecjalistycznej diagnostyki
obrazowej, opiera się głównie na nowych technologiach sprzętowych i aplikacyjnych. Należy
jednak pamiętać, że ciągle rosnąca liczba wykonywanych badań tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego przy ograniczonych zasobach ludzkich wymaga również rozwoju
metod zarządzania, skupiających się głównie na podniesieniu efektywności pracy.

Nowoczesne technologie w medycynie są wyznacznikiem rozwoju i jedną z wypadkowych
dostarczania usług medycznych na najwyższym poziomie. Takie nowoczesne rozwiązania wykorzystuje
na co dzień w swojej działalności centrum diagnostyki obrazowej HELIMED. Szczególnie 2013 rok
był w zakresie innowacji rokiem przełomowym. Każdego roku liczba badań wykonanych w placówce
rośnie o około 20% w stosunku do lat poprzednich. Aby poradzić sobie z rosnącą liczbą badań, firma
musiała wdrożyć nowoczesne rozwiązania w zakresie zarówno infrastruktury, jak i oprogramowania. Rocznie
wykonuje się ponad 100 tys. badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz RTG
i USG; liczba ta stale rośnie. Dla 15 ośrodków rozsianych po woj. śląskim i opolskim oznacza to jedno –
ogromne ilości dokumentacji medycznej. Elektroniczne przetwarzanie danych
Pierwszą z wielu inwestycji w zakresie IT w 2013 roku było dostosowanie działalności do Ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia, która nakłada na każdą placówkę w kraju obowiązek przechowywania dokumentacji
medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Pomimo przesunięcia terminu, od którego każda
placówka medyczna będzie musiała prowadzić dokumentację medyczną tylko w formie elektronicznej
na 2016 rok, firma już dzisiaj wprowadziła niezbędne rozwiązania. Mając na uwadze czas, przez jaki ustawodawca
wymaga przechowywania dokumentacji medycznej, zabezpieczenia, jakimi ma ona być objęta
oraz ilości danych, jakie są generowane przez sprzęt diagnostyczny, konieczne było skorzystanie z usług
profesjonalnego data center, które pozwoliłoby na obsługę rosnącej liczby pacjentów oraz jeszcze lepsze zabezpieczenie danych medycznych.