19 Sierpień 2014

Rozwój współczesnej diagnostyki, w tym w szczególności wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej, opiera się głównie na nowych technologiach sprzętowych i aplikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że ciągle rosnąca liczba wykonywanych badań tomografii i rezonansu magnetycznego przy ograniczonych zasobach ludzkich wymaga również rozwoju metod zarządzania, skupiających się głównie na podniesieniu efektywności pracy.

OPM – Rewolucja w diagnostyce