Rejestracja telefoniczna:
(32) 355 95 10

Praca

Dlaczego warto dołączyć do zespołu HELIMED?

Ponieważ u nas możesz liczyć na:

 • STABILNOŚĆ – jesteśmy na rynku od 1998 roku, a każdy kolejny rok wykorzystujemy na rozwój, o czym może świadczyć fakt, że posiadamy pracownie diagnostyczne na całym Śląsku i w Opolu;
 • PROFESJONALIZM – dbamy nie tylko o najwyższą jakość usług, ale i zarządzania zespołem. Zasady współpracy są przejrzyste, a w umowie nie ukryliśmy żadnego „haczyka”;
 • UCZCIWE WYNAGRODZENIE – warunki finansowe proponujemy w oparciu o Twoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Jesteśmy otwarci na rozmowę;
 • ROZWÓJ – inwestujemy nie tylko w nowoczesny sprzęt, ale i naszych pracowników. Prowadzimy program dofinansowania szkoleń zawodowych.
 • ŚWIETNĄ ATMOSFERĘ – możesz ją z nami współtworzyć!

Zobacz kogo szukamy obecnie. Może właśnie Ciebie?

PRZEJRZYJ OFERTY PRACY PONIŻEJ (kliknij w wybrane stanowisko) I WYŚLIJ aplikację z odpowiednim dopiskiem (nazwa stanowiska) na adres praca@helimed.pl.

 

 FIZJOTERAPEUTA - KATOWICE

Dynamiczny rozwój, coraz więcej pacjentów, młody i ambitny zespół, świetna lokalizacja – tak, mowa o naszym Zakładzie Rehabilitacji w Katowicach. To właśnie tutaj szukamy nowego pracownika, który będzie odpowiadał za kompleksowe wywiady z Pacjentami, prowadzenie dokumentacji Pacjenta, zabiegi z zakresu fizjoterapii ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych terapii manualnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w skierowaniu – może szukamy Ciebie?

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki finansowe.
 • Doskonałą atmosferę.
 • Nowoczesne zaplecze diagnostyczne.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji.
 • Pracę 5 dni w tygodniu w godzinach: 7:00-15:00, 12:00-20:00.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział
  w dofinansowanych szkoleniach (bez względu na formę zatrudnienia).

Wymagamy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Doskonałej samoorganizacji i samodzielności w działaniu.
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Wysokiej kultury osobistej, komunikatywności.
 • Odpowiedzialności i systematyczności.
 • Szkolenia z zakresu terapii manualnych lub metodą PNF będą dodatkowym atutem.

Jesteś zainteresowany? Wyślij dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) na praca@helimed.pl.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

UWAGA!!! Kandydatury nie zawierające poniższej klauzuli nie będą brane pod uwagę!

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji  na stanowisko …………………………………………. w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej 65, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

UWAGA!!! Jeśli życzysz sobie byśmy rozważyli Twoją kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie dodatkowej informacji:

ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760) przy ulicy Panewnickiej 65
2) w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Katowicach wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@helimed.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………. w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
– art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy);
– art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 2 lata od momentu zakończenia rekrutacji oraz 2 lata od momentu wyrażenia zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
6) posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
– wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
– dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 FIZJOTERAPIA - PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH - KATOWICE

Realizujemy program praktyk studenckich dla kierunku Fizjoterapia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dokumenty należy zostawić w rejestracji Zakładu Rehabilitacji HELIMED – Okręgowy Szpital Kolejowy Katowice ul. Panewnicka 65 (parter).

 LEKARZ RADIOLOG

Miejsce pracy – pracownie HELIMED w miastach: Katowice, Sosnowiec, Zawiercie, Czeladź, Żory, Bieruń.

Nowy sprzęt, nowe placówki, nowi pacjenci… w związku z dynamicznym rozwojem i rosnącymi potrzebami, poszukujemy lekarzy radiologów z II stopniem specjalizacji, którzy będą odpowiadać za wykonywanie i opis badań diagnostycznych: TK, MR, RTG.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki finansowe.
 • Doskonałą atmosferę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji.
 • Pracą przy nowoczesnym sprzęcie.

Wymagamy:

 • II stopnia specjalizacji, radiologia.
 • Precyzji i odpowiedzialności.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Wysokiej kultury osobistej i komunikatywności.

Jesteś zainteresowany? Wyślij dokumenty aplikacyjne na praca@helimed.pl.

UWAGA!!! Kandydatury nie zawierające poniższej klauzuli nie będą brane pod uwagę!

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji  na stanowisko …………………………………………. w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej 65, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

UWAGA!!! Jeśli życzysz sobie byśmy rozważyli Twoją kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie dodatkowej informacji:

ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760) przy ulicy Panewnickiej 65
2) w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Katowicach wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@helimed.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………. w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
– art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy);
– art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 2 lata od momentu zakończenia rekrutacji oraz 2 lata od momentu wyrażenia zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
6) posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
– wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
– dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Miejsce pracy – placówki HELIMED w miastach: Katowice, Sosnowiec, Zawiercie, Czeladź, Opole, Kędzierzyn-Koźle, Żory, Bieruń.

W naszych placówkach w Katowicach, Sosnowcu, Zawierciu, Czeladzi, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Żorach i Bieruniu, poszukujemy pielęgniarek i pielęgniarzy. Obowiązki na stanowisku obejmują: zakładanie i usuwanie wkłucia dożylnego, opiekę nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu z zakresu diagnostyki obrazowej, zgodnie z procedurami i instrukcjami, które wchodzą w skład Systemu Zarządzania obowiązującego w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

Oferujemy:

 • Pracę na umowę zlecenie w trybie zmianowym.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji.

Wymagamy:

 • Minimum 3 lat doświadczenia jako pielęgniarka/pielęgniarz.
 • Dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu.
 • Dyspozycyjności.

Jesteś zainteresowany? Wyślij dokumenty aplikacyjne na praca@helimed.pl.

UWAGA!!! Kandydatury nie zawierające poniższej klauzuli nie będą brane pod uwagę!

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji  na stanowisko …………………………………………. w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej 65, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

UWAGA!!! Jeśli życzysz sobie byśmy rozważyli Twoją kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie dodatkowej informacji:

ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760) przy ulicy Panewnickiej 65
2) w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Katowicach wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@helimed.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………. w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
– art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy);
– art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 2 lata od momentu zakończenia rekrutacji oraz 2 lata od momentu wyrażenia zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
6) posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
– wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
– dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 TECHNIK ELEKTORADIOLOGII

Miejsce pracy – pracownie HELIMED w miastach: Katowice, Sosnowiec, Zawiercie, Czeladź, Żory, Bieruń, Kędzierzyn-Koźle, Opole.

Oferujemy:

 • Pracę z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji.

Wymagamy:

 • Wykształcenia kierunkowego.
 • Minimum 5 lat doświadczenia jako technik elektroradiolog.
 • Znajomości obsługi aparatów i umiejętności wykonywania badań diagnostycznych na tomografie komputerowym i rezonansie magnetycznym Siemens i GE oraz RTG.
 • Dyspozycyjności.

Preferowana forma zatrudnienia: własna działalność gospodarcza / umowa cywilno-prawna.

Jesteś zainteresowany? Wyślij dokumenty aplikacyjne na praca@helimed.pl.

UWAGA!!! Kandydatury nie zawierające poniższej klauzuli nie będą brane pod uwagę!

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji  na stanowisko …………………………………………. w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej 65, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

UWAGA!!! Jeśli życzysz sobie byśmy rozważyli Twoją kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie dodatkowej informacji:

ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

 

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760) przy ulicy Panewnickiej 65
2) w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Katowicach wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@helimed.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………. w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
– art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy);
– art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 2 lata od momentu zakończenia rekrutacji oraz 2 lata od momentu wyrażenia zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
6) posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
– wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
– dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 SEKRETARKA MEDYCZNA / SEKRETARZ MEDYCZNY - WOJ. ŚLĄSKIE

Do zadań należeć będzie: rejestracja badań, przepisywanie wyników badań, obsługa bezpośrednia i telefoniczna Pacjentów, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej, czynności związane z prowadzeniem recepcji. Mile widziani studenci.
Stanowisko pracy dostępne w placówkach Helimedu w województwie śląskim – Zagłębie, Żywiec, Żory.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia min. średniego,
 • Dyspozycyjności do pracy w ramach umowy cywilno-prawnej w okresie maj-październik 2018,
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, empatii, odpowiedzialności, dokładności, zdolności szybkiego uczenia się.

Dołącz do nas. Wyślij dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) na praca@helimed.pl.

UWAGA!!! Kandydatury nie zawierające poniższej klauzuli nie będą brane pod uwagę!

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji  na stanowisko …………………………………………. w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej 65, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

UWAGA!!! Jeśli życzysz sobie byśmy rozważyli Twoją kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie dodatkowej informacji:

ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760) przy ulicy Panewnickiej 65
2) w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Katowicach wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@helimed.pl lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………. w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
– art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy);
– art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 2 lata od momentu zakończenia rekrutacji oraz 2 lata od momentu wyrażenia zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
6) posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
– wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
– dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). W tym przypadku, cookie przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. Innymi słowy, sprawdza czy użytkownik przeglądający stronę, jest zalogowany do serwisu. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP. Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. Wtedy też, okienko z tą informacją nie będzie pojawiać się ponownie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close