helimed_logo_fhd.svg

Aplikacja na stanowisko:
Pielęgniarka/Pielęgniarz Siemianowice Śląskie

Dane personalne

Dane kontaktowe

Plik CV

file.svg
Załącz plik CV
×

Oczekiwania finansowe

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z. o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760), przy ulicy Panewnickiej 65 (dalej jako Administrator); 2) w HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. komandytowa wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail [email protected] lub na przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i publikowane przez okres ważności oferty pracy. 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO