10 Czerwiec 2015

Nagroda dla HELIMED

Podczas majowej Śląskiej Konferencji Radiologicznej połączonej z Jubileuszem 60-lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego HELIMED Diagnostic Imaging otrzymał wyróżnienie i podziękowanie za wkład w rozwój radiologii w regionie. Jako pierwsza prywatna firma świadcząca usługi radiologiczne na Śląsku, HELIMED przyczynił się do dynamicznego rozwoju tej dziedziny medycyny. Odbierając nagrodę z rąk przewodniczącego Śląskiego Oddziału PLTR prezes HELIMED, Józef Lubojański podziękował za prestiżowe wyróżnienie w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników. Od początku działalności firmie przyświeca cel, jakim jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie. Nagroda potwierdza, że droga obrana 17 lat temu jest doceniana nie tylko przez pacjentów, ale również przez środowisko medyczne.