Dla osób pragnących skorzystać z płatnych usług oferujemy badania tomografii komputerowej już od 200 zł!

Tomografia Komputerowa

Wykaz badań
TK glowy
TK przysadki mózgowej
TK oczodołów
TK twarzoczaszki
TK piramid kości skroniowych
TK zatok obocznych nosa
TK nosogardzieli
TK szyi
TK klatki piersiowej i śródpiersia
TK jamy brzusznej
TK miednicy
TK kończyny górnej lub dolnej
TK kręgosłupa (C, Th, L-S)

Inne badania

Wykaz badań
TK perfuzja
TK kolonoskopia
TK enterografia
TK angiografia

Badania wysokospecjalistyczne

Wykaz badań
TK serca - calcium scoring - ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych

Konsultacje radiologiczne

Usługa
Konsultacja radiologiczna prosta
Konsultacja radiologiczna rozszerzona