Skierowanie na zabiegi

Wierzymy, że tylko kompleksowe podejście do rehabilitacji pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych wyników, poprawia jakość życia i umożliwia szybki powrót do sprawności fizycznej.

examination_description_bg.png
  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz rodzinny (POZ), lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej.
  • Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w Zakładzie Rehabilitacji HELIMED nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje w jednym cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.
  • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej HELIMED realizuje również skierowania na świadczenia rehabilitacyjne w warunkach domowych.