02.03.2022

Komunikat w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów wykonujących badania w okresie 1999-2001

Komunikat w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów wykonujących badania w okresie 1999-2001
Komunikat w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów wykonujących badania w okresie 1999-2001

Zgodnie z zapisami art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Zarząd firmy HELIMED informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów wykonujących badania w okresie 1999-2001.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji (pacjent, jego przedstawiciel lub w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji) mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku osobiście w pracowniach HELIMED lub mailem na adres [email protected]  do dnia 31.03.2022.