28.02.2022

informacja dla Pacjentów z Ukrainy

informacja dla Pacjentów z Ukrainy
informacja dla Pacjentów z Ukrainy

Ważna informacja dla Pacjentów z Ukrainy!

HELIMED zapewnia badania diagnostyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022r, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dokładne informacje dostępne na infolinii (32 355 95 10). Nasi konsultanci telefoniczni dostępni są dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.