28.11.2017

HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Informujemy, iż Spółka HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING Sp. z o.o. Sp.k. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej. 

Wartość projektu wynosi: 6 574 074,07 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 972 222,22 PLN

Celem projektu jest zaoferowanie najnowocześniejszych usług diagnostycznych poprzez zakup 3-teslowego innowacyjnego rezonansu magnetycznego. Dzięki współpracy z jednostką naukową wybrano najlepszą dostępną technologię umożliwiającą wczesną identyfikację patologicznych zmian strukturalnych w obrębie układów i narządów w przebiegu wielu chorób cywilizacyjnych, co wpłynie na trafniejsze podejmowanie metod leczenia i szybszy powrót pacjentów do zdrowia. Projekt dotyczy zarówno innowacji procesowej jak i produktowej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i informatycznym oraz dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie obrazowania wdrożone rozwiązanie jest unikalne na skalę światową. Projekt istotnie wpłynie na rozwój nauki, zmniejszenie kosztów związanych z diagnostyką inwazyjną, poprawę dostępności do innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych w Polsce, a także na poprawę warunków BHP i mniejsze zanieczyszczanie środowiska. Zakup skanera MRI pozwolił na wprowadzenie szybkiej i precyzyjnej oceny nawet najmniejszych zmian chorobowych i przyczynił się do wprowadzenia udoskonalonych usług świadczonych dotychczas jak badanie głowy, przysadki mózgowej, oczodołów, piramid kości skroniowej, kanału kręgowego i rdzenia w odcinku, kości i stawów, miednicy mniejszej, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, zatok pobocznych nosa, twarzoczaszki, szyi, angiografia i wiele innych, w tym specjalistycznych. Dzięki parametrom urządzenia znacznie poprawiła się jakość diagnostyczna, skuteczność badania nawet przy trudnych warunkach wyjściowych, wynikających ze stanu zdrowia pacjenta (wysokorozdzielcze obrazowanie struktur drobnych, niewrażliwość na artefakty, skanowanie w wielu momentach czasowych i inne). Wśród zupełnych nowości znajdują się następujące usługi: MR wątroby (narzędzie do szybkiej, ilościowej oceny stopnia stłuszczenia i depozytu żelazowego w wątrobie, alternatywa - biopsja) oraz MR prostaty (alternatywa - biopsja). Zakup systemu MAGNETOM Skrya umożliwił wdrożenie innowacyjności:

  • produktowej - do której można zaliczyć unikatowe:

- 30-elementową cewkę służąca jako cewka górna w obrazowaniu różnych obszarów tułowia, przydatną podczas obrazowania prostaty; inne zastosowania to badania klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej, miednicy, bioder, a także serca i naczyń, - aplikację Abdomen Dot Engine – do obrazowania brzusznego przeprowadzanego w sposób nadzorowany przez oprogramowanie celem uzyskania efektów o standaryzowanej jakości diagnostycznej, - aplikację REVAL - do obrazowania dyfuzji w obszarze ciała, umożliwiający prezentację wyników w sposób zbliżony do techniki PET, przydatny szczególnie do oceny zmian onkologicznych, - RESOLVE - pakiet do obrazowania dyfuzji z bardzo wysoką rozdzielczością, niewrażliwy na artefakty, - zestaw sekwencji CISS (Constructive Interference in Steady State) przydatnej do wysokorozdziel-czego obrazowania struktur drobnych, - FREEZEit – pakiet do obrazowania z bardzo wysoką jakością i odpornością na artefakty, przydatny szczególnie w badaniach narządów jamy brzusznej, głównie wątroby, ale może być stosowany także w innych obszarach; na pakiet składają się dwie aplikacje obrazowania TWIST-VIBE i StarVIBE, - LiverLab – narzędzie do szybkiej, ilościowej oceny stopnia stłuszczenia i depozytu żelazowego w wątrobie. Jest to pakiet do nieinwazyjnej diagnostyki ilościowej w wątrobie. Alternatywą dostępną do tej pory jest tylko inwazyjna biopsja wątroby, - SEEit – pakiet do obrazowania prostaty wykorzystujący cewkę Body 30 i funkcję RESOLVE, - WARP i Advanced WARP – dwie aplikacje służące do korekcji i redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych.

  • procesowej - innowacje procesowe są ściśle związane z innowacjami produktowymi, gdyż  wprowadziły do praktyki medycznej nowe i znacząco ulepszone metody badania diagnostycznego.
  • nietechnologicznej (wspomagające) - zakup wysokiej klasy skanera MRI spowodował wzrost wartości diagnostycznej badań, umożliwiając wykrywanie jednostek chorobowych w bardzo wczesnym etapie. Dzięki temu poprawi się stan opieki zdrowotnej na Śląsku, co przyniesie też wymierne efekty finansowe, gdyż leczenie chorób zaawansowanych jest długotrwale  i kosztowne. Ponadto zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne i informatyczne w MAGNETOM Skyra będą stanowić materiał do prac naukowych z zakresu medycyny i fizyki medycznej, a najciekawsze wyniki będą publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, co podniesie prestiż Śląska i Polski na arenie światowej.

Opisana wyżej innowacja została wdrożona w Centralnym Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach w pracowni MR przy ulicy Medyków 14, 40-752 Katowice.