Radiologia Klasyczna - RTG

technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. W metodzie tej wykorzystane jest zjawisko różnego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała.

Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej w stopniu zależnym od natężenia tego promieniowania.

Zakres badań RTG:

Badania

RTG klatki piersiowej
RTG czaszki
RTG nosa, żuchwy, zatok
RTG obojczyka
RTG łopatki
RTG żeber
RTG kręgosłupa szyjnego
RTG kręgosłupa piersiowego
RTG kręgosłupa lędźwiowego
RTG stawu barkowego
RTG kości ramieniowej
RTG kości przedramienia
RTG stawu łokciowego
RTG miednicy
RTG kości krzyżowej
RTG kości udowej
RTG kości podudzia
RTG stawu kolanowego
RTG stawu skokowego
RTG stopy
RTG palców/dłoń
RTG stóp/dłoni - porównawcze
RTG nadgarstka
RTG przeglądowe jamy brzusznej
RTG całego kręgosłupa
RTG całej kończyny dolnej projekcja orto