O Nas

Wysoka jakość usług świadczonych w Centrach Medycznych HELIMED jest wartością fundamentalna.

Kierownictwo HELIMED świadome tego faktu, jest zdeterminowane, aby zapewnić pacjentowi opiekę na najwyższym poziomie, wyróżniającą nas w otoczeniu.

Realizując ten cel HELIMED działa w oparciu o System Zarządzania, spełniający międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nakreślona przez Kierownictwo HELIMED misja firmy brzmi następująco:

WIDZIMY WIĘCEJ, dla zdrowia naszych pacjentów

Tylko usługi medyczne na najwyższym poziomie służą dobru pacjenta

Realizacja misji zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu jak i urządzeń, na których pracujemy. Dlatego HELIMED dysponuje jednym z najnowocześniejszych urządzeń do badań Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w Polsce, a swoją bazę sprzętową stale unowocześnia dorównując standardami do najlepszych światowych ośrodków radiologii.

 

Polityka jakości

Wybrane cele zapewniające wysoką jakość naszych usług:
  • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu w oparciu o wysokie wewnętrzne standardy polityki,
  • zatrudnianie oraz konsekwentne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu i kształtowanie świadomości w zakresie jakości,
  • utrzymanie wiodącej pozycji co do stosowanych technologii, wykorzystywanych urządzeń i wdrażanych rozwiązań,
  • przyjęcie jednolitych standardów świadczenia usług we wszystkich placówkach HELIMED,
  • rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie usług medycznych i zaspakajanie ich oczekiwań w tym względzie,
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w następujących obszarach: identyfikacja i zapobieganie ryzykom, ochrona danych osobowych, ochrona i zarządzanie informacją i wiedzą,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w proces stosowania i doskonalenia Systemu Zarządzania.