Informacje dla lekarzy

Wybierz z poniższej listy rodzaj badania, na temat którego chcesz zasięgnąć informacji.
Otrzymasz najważniejsze dane dotyczące wybranej procedury medycznej.

Badania diagnostyczne

Nowoczesna medycyna nie może istnieć bez obrazowych badań diagnostycznych.

tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR) w istotny sposób pomagają w ustaleniu przyczyny lub zaawansowania choroby.
W wielu wypadkach są to metody potwierdzające lub wykluczające przypuszczenia klinicystów. Takimi właśnie badaniami zajmuje się HELIMED.

  • Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarze rodzinni) nie mogą kierować na badania MR i TK refundowane przez NFZ.
  • Badania wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pracującego w zakładach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, posiadających odpowiednie umowy z NFZ.
  • Świadczenia w zakresie MR i TK, wykonywane na podstawie skierowań z ww. jednostek są w całości refundowane przez NFZ.
  • Badania wykonywane są także na podstawie skierowań z jednostek lecznictwa zamkniętego (szpitali) - koszt świadczenia pokrywa w całości jednostka kierująca.